Επιλογή Σελίδας

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος Οργανική Χημεία ΙΙΙ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 στις 9:00.

Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται κάθε Τετάρτη 9:00-11:00 και Πέμπτη 11.00-13.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS Teams και ο κωδικός της τάξης που έχει δημιουργηθεί είναι:

f8qcsks

Οι διδάσκοντες,

Β. Τσίκαρης,

Α. Τζάκος