Επιλογή Σελίδας

Αν και οι παραδόσεις του μαθήματος Οργανική Χημεία ΙΙ συνεχίζονται με χρήση του πρασινοπίνακα του αμφιθέατρου, εσωκλείονται σε μορφή powerpoint οι παραδόσεις της 12 και 14 Δεκέμβρη 2022 που αφορούν τη χημεία των παραγώγων καρβοξυλικών οξέων

ΠαράγωγαΚαρβοξυλικώνΟξέων