Επιλογή Σελίδας

Αν και οι παραδόσεις του μαθήματος Οργανική Χημεία ΙΙ συνεχίζονται με χρήση του πρασινοπίνακα του αμφιθέατρου, εσωκλείονται σε μορφή powerpoint οι παραδόσεις της 05 και 07 Δεκέμβρη 2022 που αφορούν τη χημεία των καρβοξυλικών οξέων

Καρβοξυλικά οξέα