Επιλογή Σελίδας

 

 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την παρακολούθηση των σεμιναρίων του Τμήματος Χημείας έχει ολοκληρωθεί καθώς έχει συμπληρωθεί ο διαθέσιμος αριθμός συμμετεχόντων (200 συμμετέχοντες).

Εκ της Επιτροπής Σεμιναρίων και Διαλέξεων του Τμήματος Χημείας.