Επιλογή Σελίδας

Η ύλη του μαθήματος “Οινολογία ΙΙ ” για τους επί πτυχίω φοιτητές είναι διαθέσιμη στην ομάδα “ Οινολογία ΙΙ (πτυχιακή) 2022-2023” στο MS-TEAMS με κωδικό fh5wfjb

Η διδάσκουσα