Επιλογή Σελίδας

Λόγω παρακολούθησης άλλου μαθήματος απο κάποιους μεταπτυχιακούς φοιτητές το μάθημα Χημεία-Φυσικοχημεία- Τεχνολογία Πολυμερών

θά διδάσκεται κάθε Παρασκευή 4-6 μμ . Αιθουσα Χ3-313δ

Ο Διδάσκων

Κ. Βλάχος