Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι η προφορική παρουσίαση των εργασιών για το μάθημα Κατάλυση από Μεταλλικά Σύμπλοκα – Μηχανισμοί θα γίνει στις 16/7, Πέμπτη και ώρα 12:30 αντί 12:00.

Οι Διδάσκοντες,

Μ. Λουλούδη, Καθηγήτρια

Α. Τσίπης, Καθηγητής