Επιλογή Σελίδας

Οι κωδικοί για τις ομάδες MSteans των μαθημάτων Οινολογία Ι και αμπελουργία είναι οι ακόλουθοι.

Οινολογία Ι: k3ax3dh

Αμπελουργία: 1lgttdg

Η διδάσκουσα

Ι. Κοσμά