Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Συνθετική Χημεία, Στερεοχημεία-Μηχανισμοί, Φωτοχημεία σε ανοικτή σύντομη συζήτηση αύριο (23-11-2021) το απόγευμα 14:00 μέσω MS Teams για να καθοριστούν οι παιρετέρω διαδικαστικές λεπτομέρειες του μαθήματος.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4aa14280190348929c857b9d96df278e%40thread.tacv2/conversations?groupId=3a5c2ecb-1cc6-4478-b02c-03f62d1617bd&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Ο κωδικός του Teams 65744vz

 

Εκ των Διδασκόντων