Επιλογή Σελίδας

Το μάθημα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία” θα πραγματοποιείται από την Δευτέρα 9/11 μεσω MS teams  (κωδικός αίθουσας p8983ft) στις  ώρες  16:00-19:00

εκ μέρους των διδασκόντων

Δήμητρα Χελά