Επιλογή Σελίδας

Το μεταπτυχιακό μάθημα “Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία” θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα τη Δευτέρα 16:00-19:00 στην αίθουσα Χ3-230Α.’Εναρξη: Δευτέρα 31/10

εκ των διδασκόντων

Δ. Χελά