Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μεταπτυχιακού μαθήματος ΚΙΙ4 ‘Τεχνολογία Υλικών από Πετρέλαιο και Βιομάζα΄ θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 στις 18:00 μ.μ. διαδικτυακά μέσω MS teams.

Κωδικός αίθουσας m6uvgev.

 

Ο συντονιστής

Γεώργιος Παπαγεωργίου