Επιλογή Σελίδας

Το μεταπτυχιακό μάθημα ‘Ιστορία της Χημείας’ θα γίνει τη Δευτέρα (30-11-2020) και ώρα 5-7μμ μέσω του MS-Teams. Ο κωδικός του μαθήματος είναι  pym4b2h.

O Διδάσκων

Ε. Μπόκαρης