Επιλογή Σελίδας

Η έναρξη του μεταπτυχιακού μαθήματος ‘ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ’ θα γίνει την Πέμπτη (9-3-2023)

στην αίθουσα χ3-132 και ώρα 5μμ.

 

Οι διδάσκοντες