Επιλογή Σελίδας

Την Τρίτη 26/10/2021 και ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα Χ2-097 η μεταπτυχιακή φοιτήτρια   κα Παππά Γεωργία θα παρουσιάσει, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, τη μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο: «Λογικός σχεδιασμός και ανάπτυξη θεραπογνωστικών μορίων που στοχεύουν την υποξία στα καρκινικά κύτταρα».

Ο  Επιβλέπων,

Τζάκος Ανδρέας

Αναπληρωτής Καθηγητής