Επιλογή Σελίδας

Αν και οι διαλέξεις του μαθήματος ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ δεν γίνονται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι παραδόσεις της βδομάδας 6-10 Δεκέμβρη 2021 (Αλδεύδες και Κετόνες) και 13-17 Δεκέμβρη 2021 (Ενολοιόντα), σε powerpoint αρχεία στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Enoloionta

και Κετονες(final)