Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν επιλέξει κάποιο από τα μαθήματα επιλογής

«Εφαρμογές Κβαντικής Χημείας»

και

«Εφαρμογές Στατιστικής Μηχανικής»

καλούνται σε συνάντηση με τον Α. Καλαμπούνια την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023, ώρα 14:00 στην αίθουσα Χ3-132.

 

Ο διδάσκων

Α. Καλαμπούνιας