Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ θα ξεκινήσουν στις 12 Οκτωβρίου και ώρα 4:00 – 7:00 (όπως είναι καθορισμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος), και θα γίνουν διαδικτυακά.

O κωδικός εγγραφής στην ομάδα είναι: ptfihd2

Το link σύνδεσης στο MS Teams είναι:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6852daca2c7747f6b67bbfcced365c4d%40thread.tacv2/conversations?groupId=b2e68108-dbb8-47ae-b9e7-22a7f7ef64fd&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Με Εκτίμηση
Δημήτρης Σκάλκος