Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αποστείλουν μήνυμα στο dtassis@uoi.gr πριν τις 28-10-2020, για να εκδηλώσουν την πρόθεση δήλωσης