Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα επιλογής 7ου εξαμήνου Εφαρμογές Στατιστικής Μηχανικής να εγγραφούν στην αντίστοιχη τάξη στο MS Teams μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2020.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS Teams και ο κωδικός της τάξης Εφαρμογές Στατιστικής Μηχανικής που έχει δημιουργηθεί είναι:

qdjffyh

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται κάθε Τετάρτη 17:00-19:00 αρχίζοντας από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020.

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο εξ’ αποστάσεως μάθημα θα πρέπει να ενημερωθούν για το μείζον θέμα της προστασίας των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ο διδάσκων

Καλαμπούνιας Άγγελος