Επιλογή Σελίδας

Το μάθημα ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ θα διδάσκεται τελικά την Παρασκευή στις 2:00 – 4:00 , χωρίς διάλειμμα, με την πρώτη διάλεξη στις 22 Οκτωβρίου στην αίθουσα Χ3-216 (όχι την Τετάρτη στις 6:00 στην ίδια αίθουσα όπως αρχικά ανακοινώθηκε)
Με Εκτίμηση
Ο Διδάσκων
Δημήτρης Σκάλκος