Επιλογή Σελίδας

Στα πλαίσια των φροντιστηριακών μαθημάτων του υποχρεωτικού μαθήματος “Φυσικοχημεία ΙΙ”, μπορείτε να συμβουλευτείτε αναρτημένες λυμένες ασκήσεις της 2ης σειράς ασκήσεων στην Κινητική στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

https://chem.uoi.gr/wp-content/uploads/2024/06/kinetics-problem-set-2-solutions.pdf

Ο διδάσκων