Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (και οι νεοεισερχόμενοι) που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα ‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ’ (Κατεύθυνση (II):
Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών – Επιστημολογία) να στείλουν email στο emanos@uoi.gr.

Oι διδάσκοντες