Επιλογή Σελίδας

Για την δημιουργία τμημάτων των Εργαστηρίων του Γ’ Εξαμήνου επισυνάπτεται η κατάσταση των φοιτητών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα παρακάτω εργαστήρια για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

·         Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι

·         Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι

·         Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Ι

Εάν στο επισυναπτόμενο αρχείο, δεν έχει συμπεριληφθεί το όνομα κάποιου φοιτητή, παρακαλείται να στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, Α.Μ., έτος, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και ποια από τα παραπάνω εργαστήρια θα παρακολουθήσει.

Επίσης στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν πρόκειται να παρακολουθήσει κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω εργαστήρια και το όνομα του συμπεριλαμβάνεται στην επισυναπτόμενη κατάσταση, παρακαλείται να στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, Α.Μ., έτος, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και σε ποια από τα παραπάνω εργαστήρια δεν θα συμμετέχει.

Οι φοιτητές θα πρέπει να μας ενημερώσουν μέχρι την Πέμπτη 14/9/2023.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης και το αναλυτικό πρόγραμμα των τμημάτων για κάθε ένα από τα παραπάνω εργαστήρια.

 

Από τα Εργαστήρια

E-mail: kadiamad@uoi.gr,  chpiperi@uoi.gr

Τηλ.: 2651008403, 8356

 

ΑΡΧΕΙΟ