Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα του 1ου ακαδημαϊκού εξαμήνου με τίτλο:  “ΚΙΙΙ2-Βιο-οργανική και Βιο-ανόργανη Χημεία δομή πεπτιδίων πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων” του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να προσέλθουν την  Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16:00 π.μ., στην αίθουσα Χ3-230Β.
Από τους διδάσκοντες,

Α. Τζάκος