Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΚΙΙ3-Υπολογιστική Χημεία- Στατιστική Μηχανική-Σχέση δομής ιδιοτήτων» (ΠΜΣ) (16-3-2021)

Οι εξετάσεις του μεταπτυχιακού μαθήματος θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS την Τρίτη 16/3/2021 και ώρα 9:00. Έχει δημιουργηθεί αίθουσα με όνομα  Εξέταση «ΚΙΙ3-Υπολογιστική Χημεία- Στατιστική Μηχανική-Σχέση δομής ιδιοτήτων» (ΠΜΣ) και κωδικό εγγραφής: i18yp6b

Ο Συντονιστής του μαθήματος

Α. Καλαμπούνιας