Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα ΚΙΙ1-Λειτουργικά και Καταλυτικά Μοριακά Υλικά να στείλουν email στο emanos@uoi.gr.

Οι διδάσκοντες