Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι οι παρουσιάσεις των εργασιών στα πλαίσια του κατ’ επιλογήν μαθήματος ΄Κατάλυση από μεταλλικά σύμπλοκα – Μηχανισμοί’ θα γίνουν μετά τη γραπτή εξέταση στις 23/6 τις ώρες 11:00 – 13:00.

Οι Διδάσκοντες,

Καθ. Α. Τσίπης

Καθ. Μ. Λουλούδη