Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος “Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών” θα διεξαχθεί στις  24/09/2021 και ώρα 14:00-17:00 στην αίθουσα  Φ2-120.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξέταση, να επικοινωνήσουν στο e-mail csoutzios@uoi.gr  μέχρι τις 20/09/2021.