Επιλογή Σελίδας

Η πρώτη ενότητα σημειώσεων-διαφανειών του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στο Υλικό Τάξης της ψηφιακής αίθουσας “Physical Chemistry I second semester” (MSTeams) Κωδικός: nh7wcn7

Ο διδάσκων