Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα επιλογής του 7ου εξαμήνου «Φωτοχημεία Οργανικών Ενώσεων και Πολυμερών» σε συνάντηση την Τετάρτη 19/10/2022 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Χ3-230 για τον άμεσο καθορισμό χρόνου/τόπου διεξαγωγής των διαλέξεων.

Ο διδάσκων

Μιχάλης Γ. Σίσκος