Επιλογή Σελίδας

Kαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλέξει ή επιθυμούν να επιλέξουν το κατ’ επιλογήν μάθημα του 7ου εξαμήνου “Φωτοχημεία Οργανικών Ενώσεων και Πολυμερών ” να εγγραφούν στην αντίστοιχη τάξη στο MS Teams (κωδικός: 4l6h44w).Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 2μμ.

 

Ο διδάσκων

Μιχάλης Σίσκος