Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το κατ’ επιλογήν μάθημα του 7ου εξαμήνου «Φωτοχημεία Οργανικών Ενώσεων και Πολυμερών» (ΧΗΕ808) να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα (email: msiskos@uoi.gr).

O διδάσκων

Μιχάλης Γ. Σίσκος