Επιλογή Σελίδας

Οι παραδόσεις του μαθήματος επιλογής Φωτοχημεία Οργανικών Ενώσεων και Πολυμερών (ΧΗΕ808) θα γίνονται ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00-13:00 σε μία από τις αίθουσες Χ3-230(Α ή Β).

Ο διδάσκων