Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ -ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Με αφορμή την επαναλειτουργία του Εργαστηρίου Βιοχημείας σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω συμπληρωματικά μέτρα καλής εργαστηριακής πρακτικής:

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν

  1. Να έχουν συμμετάσχει στις αντίστοιχες τηλε-συνεδριάσεις για την ανάπτυξη της θεωρίας κάθε άσκησης από τους διδάσκοντες
  2. Να έχουν μελετήσει τη θεωρία και να έχουν παρακολουθήσει τις βιντεοσκοπημένες εργαστηριακές ασκήσεις πριν την προσέλευση στο Εργαστήριο. (http://ecourse.uoi.gr/)
  3. Να τηρούν αυστηρά τον χρόνο προσέλευσης στο εργαστήριο.
  4. Να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που περιέχονται στο εργαστηριακό φυλλάδιο.
  5. Να φορούν προστατευτικά γυαλιά
  6. Να φορούν μάσκα
  7. Να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής και να παραμένουν στην θέση τους κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου

Τα μέτρα αυτά είναι υποχρεωτικά για όλους. Παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα δεν θα επιτραπούν διότι θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία όλων μας, τη λειτουργία των εργαστηρίων και του Πανεπιστημίου.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων

Πρόγραμμα τηλε-συνεδριάσεων  Teams code: el6h5ev

Ημερομηνία

Ώρα

Διδάσκοντες

Ασκήσεις

Σάββατο 6-6-2020

09:00

Δ. Πανταζή

Γλυκογόνο, Καλλιέργειες

Σάββατο, 6-6-2020

12:00

Π-Θ Δούλιας,

DNA I, DNA II

Σάββατο,  6-6-2020

17:00

Κ. Τέλλης

Κινητική, Καθαρισμός

Κυριακή,  7-6-20

10:00

Α. Καρκαμπούνας

Απομόνωση, Γαλακτώματα

Τρίτη, 9-6-2020

18:00

ΜΕ Λέκκα

Κυτταροκαλλιέργειες, Λιπίδια Ι & ΙΙ

Teams code: el6h5ev

Link to teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a39003b0787e641b99891d3e9a3fab4d6…

Οι διδάσκοντες