Επιλογή Σελίδας

Τα εργαστήρια της Οργανικής Χημείας Ι , δια ζώσης, της βδομάδας 19/10 ως 23/10 αναβάλλονται λόγω απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου. Τα μαθήματα θα γίνουν ηλεκτρονικά και οι φοιτητές να βρίσκονται με επικοινωνία με τους αντίστοιχους διδάσκοντες.

Ο συντονιστής

Λ. Χατζηαράπογλου