Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που σκοπεύουν να εξεταστούν στη Βιοτεχνολογία (σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση η εξέταση έχει καθοριστεί για τις 12 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο και  ώρα 11 π.μ.), να εγγραφούν στην αίθουσα της εξέτασης μέχρι την Πέμπτη 10 Ιουνίου.

Η διδάσκουσα