Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS την Πέμπτη, 17/06/2021 και ώρα 9:00 π.μ., σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής.

Για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν στις αντίστοιχες αίθουσες χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το ιδρυματικό τους email

Όνομα Αίθυσας Εξέτασης  ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 (ΕΜΒΟΛΙΜΗ)

Κωδικός εγγραφής: fe3txm2

Οδηγίες – Προϋποθέσεις:

1.      Η εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 15-06-2021.

2.     Για την συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται η σύνδεση να πραγματοποιηθεί μέσω συσκευής που διαθέτει μικρόφωνο και κάμερα.

3.     Την ημέρα της εξέτασης, η είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να γίνει στις αντίστιχες αίθουσες, από 8:00 ως 8:30 πμ.  Η δυνατότητα εισόδου θα κλείσει στις 8:45 πμ.

4.     Στις 9:00 πμ θα ξεκινήσει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Η ταυτοποίηση πραγματοποιείται με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

5.     Τα θέματα ανάπτυξης που δεν μπορούν να απαντηθούν απευθείας στην πλατφόρμα θα απαντώνται σε κόλλες.  Οι κόλλες θα πρέπει να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου και τον αριθμό του θέματος.  Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότερες από μια κόλλα θα πρέπει να ειναι αριθμημένες.

6.     Για την ανάρτηση των απαντήσεων στην πλατφορμα οι κόλλες φωτογραφίζονται ή σαρώνονται (σκανάρονται). Το αρχείο που προκύπτει αναρτάται  ως εικόνα ή αρχείο pdf στο πεδίο κάτω από το αντίστοιχο θέμα (file upload).

7.     Κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα.

8.     Η διάρκεια της εξέτασης θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη των εξετάσεων.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

Μ.Ε.Λέκκα, Π.Θ. Δούλιας