Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος επιλογής ‘ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ’ θα πραγματοποιηθεί μέσω MICROSOFT TEAMS (ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΗΣ:  64u2l7n) την Παρασκευή 18 Ιουνίου και ώρα 17:00.

Οι διδάσκοντες