Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του ανωτέρου μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29/9/2022 στις 10πμ (Χ2-307).

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι δύο (2) ώρες.

 

Οι διδάσκοντες