Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα Χ3-230.

Η διδάσκουσα

Άννα Ειρήνη Κούκκου