Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος ”Αντίστροφη Ανάλυση Σύνθεσης Οργανικών Ενώσεων” θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Μs Teams στις 6 Ιουνίου  2021 και ώρα 10:00 π.μ-12:00μ. στην ηλεκτρονική αίθουσα (ομάδα:  ΕΞΕΤΑΣΗ ”ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ”)  με κωδικό εγγραφής c6yqgfe.
Τα θέματα θα απαντώνται σε κόλλες Α4 στις οποίες οι φοιτητές θα πρέπει να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου και τον αριθμό θέματος. Οι φοιτητές θα πρέπει έχουν τη δυνατότητα σάρωσης των απαντήσεων τους σε μορφή pdf προκειμένου να γίνει ανάρτηση αυτών (upload στο assignments).

Η διδάσκουσα,
Ντέμου Νικολέτα