Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος Ανόργανης Χημείας ΙΙ την Τετάρτη 16-6-2021, θα γίνει  εξ αποστάσεως μέσω MS teams και θα έχει διάρκεια τρία τέταρτα της ώρας (9:30-10:15). Τα θέματα θα αναρτηθούν την προκαθορισμένη ώρα στην ηλ αίθουσα του μαθήματος Ανόργανης Χημείας ΙΙ στην οποία έγιναν τα μαθήματα

Μεταξύ 9:00-9:30 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών μέσω κάμερας και επίδειξης της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ανοικτή την κάμερα, το μικρόφωνο και φοιτητική ταυτότητα κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης διαφορετικά θα εξαιρεθούν από την εξέταση.