Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση

Η εξέταση του μαθήματος «Ανόργανη Χημεία ΙΙ» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27/9/2021, 09:00-12:00 στο αμφ. 2 «Ι. Τσαγκάρης», δια ζώσης και σύμφωνα με τους κανόνες που ακολουθούνται στο πανεπιστήμιο μας για την αντιμετώπιση της μετάδοσής της πανδημίας.

Σ Χατζηκακού

Καθηγητής