Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση των μαθημάτων ‘ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ’ και ‘ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ’

θα γίνει την Πέμπτη (30-6-2022)  και ώρα 5-8μμ στο Αμφ.2.

Ο διδάσκων