Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση της Φυσικοχημείας Ι στα πλαισια της εξεταστικής του Ιουνίου θα γίνει την Δευτέρα 14/6/2021 και ώρα 9:00 μέσω της

πλατφόρμας MS TEAMS ως ακολούθως:

Εξεταστική στην Φυσικοχημεία Ι (Βλάχος) Αιθουσα Ι για φοιτητές που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 0, 2 και 4 με κωδικό ssouaha

Εξεταστική στην Φυσικοχημεία Ι (Βλάχος) Αιθουσα ΙΙ για φοιτητές που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6 και 8 με κωδικό neebchm

Ο Διδάσκων

Κ. Βλάχος