Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές που είναι τουλάχιστον στο έκτο έτος (και παραπάνω), θα εξεταστούν στο μάθημα “Αρχές Φασματοσκοπίας”, αντί του παλαιού μαθήματος “Φασματοσκοπία, Φασματομετρία και Εφαρμογές”. Για πληροφορίες και ύλη, επικοινωνήστε στο dtassis@uoi.gr.