Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος “Παιδαγωγική ψυχολογία” θα πραγματοποιηθεί  εξ αποστάσεως  την Παρασκευή  24/09/2021 και ώρα 13:00-15:00 μμ.

Ο κωδικός εισόδου στην πλατφόρμα MsTeams είναι   ipo15jx

Ολγα Τζαφέα olgatzaf@uoi.gr