Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές (-τριες) που πρόκειται να συμμετέχουν στην δια ζώσης εξέταση της Οργανικής Χημείας ΙΙ να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα

https://docs.google.com/forms/d/1k6gRD6oWzYW2Qjg9C3-_t42SxecV50Ie8p3R5JbN1kE/edit

κάνοντας χρήση των ιδρματικού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έτσι ώστε να γνωρίζουμε τον κατά προσέγγιση αριθμό φοιτητών (-τριων) που θα συμμετάσχουν

Οι διδάσκοντες