Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος του ΠΜΣ, “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ” θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Χ3-230Α.

Ο Διδάσκων

Δ. Γκιώκας