Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του κατ’ επιλογήν μαθήματος ‘ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ’ θα γίνει την Τετάρτη 22 Ιουνίου στις 17:00 στην αίθουσα Χ3-216.

Γεώργιος Παπαγεωργίου